סרטונים

ה"לימו באס" מתוך התכנית גוללל סטאר:

זה מה שקורה בפנים…:

LIMO BUS – DRIVEN BY PASSION: